Gry logiczne dla dzieci Sudoku

Gry logiczne dla dzieci  Sudoku

Sudoku to bardzo popularna gra wymyślona przez Japończyków.  Są to puzzle z liczb, a nazwa gry pochodzi od japońskich słów Su czyli cyfra i doku oznaczający pojedynczy.  Sudoku to plansza podzielona na 81 pól (po 9 pól w każdym rzędzie i każdej kolumnie), oraz na 9 mniejszych obszarów, zawierających po 9 pól.

Na początku gry niektóre z pól planszy Sudoku są już wypełnione cyframi.

Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól planszy cyframi od 1 do 9 (po jednej cyfrze w każdym polu) w ten sposób, aby każda z cyfr wystąpiła tylko po jednym razie w każdym wierszu, kolumnie i obszarze.

W Wielkiej Brytanii sudoku stosuje się na szeroką skalę na lekcjach zarówno jako ćwiczenie dodatkowe dla  uczniów, którzy wcześniej poradzili sobie z wyznaczonym przez nauczyciela zadaniem, a także jako ćwiczenie na ‘rozkręcenie’ procesów myślowych.

W jaki sposób sudoku może pozytywnie wpłynąć na rozwój dziecka?

Nie tylko rozwija ono procesy logicznego myślenia, ale także może przyczynić się do ugruntowania poczucia własnej wartości poprzez poczucie sukcesu. Powinno być ono zatem dostosowane do wieku i umiejętności dziecka tak, aby miało one poczucie satysfakcji. I tak dzieci w wieku ok. 5. lat mogą już rozwiązywać sudoku 4×4, aż do 9×9 lub kwiatowe.