Skierowania do specjalistów

Skierowania do specjalistów

Skierowania do specjalistów

Większość porad specjalistycznych wymaga najczęściej skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. W pewnych przypadkach, w ramach dalszych konsultacji takie skierowanie może wystawić również lekarz specjalista ( zarówno do lekarza z inną jak i tą samą specjalizacją. Decyzję o wyborze miejsca porady podejmujemy sami. Jednak należy pamiętać o tym ,że placówka opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista, do którego chcemy zgłosić się, musi mieć podpisany kontrakt o współpracy z regionalną kasą chorych, do której należymy i która pokrywa koszty podstawowego leczenia. Jeśli zakład opieki zdrowotnej lub lekarz nie ma podpisanej takiej umowy, musimy być świadomi tego, że koszty wizyty i dalszego leczenia w tym przypadku pokrywamy z własnej kieszeni. Warto również wiedzieć, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( tzw. pierwszego kontaktu) lub lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do specjalisty na jednorazową konsultację lub dalsze leczenie chorego bez względu na ilość wizyt. Zwróćmy na to uwagę, gdy wypisywane jest skierowanie.

W nagłych przypadkach takich jak: wypadek, zatrucie, uraz, stan zagrożenia życia lub porodu, lekarz specjalista ma obowiązek przyjąć pacjenta bez skierowania - bezpłatnie ( w ramach ubezpieczenia).

Nie wszyscy jednak lekarze - specjaliści wymagają skierowania. Należa do nich:

 • ginekolog
 • położnik
 • stomatolog
 • dermatolog
 • wenerolog
 • onkolog
 • psychiatra

Gdy chcemy zasięgnąc porady jednego z nich, wystarczy się zarejestrować w placówce medycznej, gdzie dany specjalista przyjmuje.

Jednak jeszcze raz przypominam:
Prawo do określonych przepisami bezpłatnych porad i badań mamy tylko w tych placówkach zdrowotnych i u tych lekarzy, którzy mają podpisane kontrakty z regionalna kasą chorych.

Istnieją grupy pacjentów, którzy - ze względu na określone choroby - nie potrzebują skierowania, do specjalistów leczących te choroby Są to :

 1. osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz od nikotyny ( do specjalistów leczących te uzależnienia)
 2. osoby zakażone wirusem HIV ( do specjalistów leczących AIDS)
 3. osoby chore na gruźlicę ( do specjalisty pulmonologa)
 4. kombatanci, w zakresie chorób wojennych i obozowych